Solfrid

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Sotra, Hordaland
Introduction Jeg er gift med Terje og vi har 3 barn, 2 hunder. Vi driver ett middels stort vestlandsgårdsbruk med ca 50 vinterfora sauer og 15 villsauer. Fra midten av april og utover venter vi ca 80 lam. Så snart blir det et yrende liv her på tunet. I det gamle våningshuset på gården driver jeg Solfrids Quiltestove. I første etasje er det stoff fra gulv til tak. På loftet er syrommet mitt og hver torsdag har jeg sykveld der. Da kommer ivrige sydamer og vi koser oss og syr.
Interests Min store interesse er lappeteknikk og quilting. Det meste dreier seg om det.