වළාකුළු

My blogs

About me

Gender MALE
Introduction වළාකුළු වගේ ඉහළ ඉදල පහළ බලන් ජීවිතය තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්.
Favorite Books ගුරු ගීතය සන්තියාගෝ නම් සැරිසරන්නා සරුංගල් ලුහුබදින්නා