..::വഴിപോക്കന്‍[Vazhipokkan] | സി.പി.ദിനേശ്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Consulting
Location Abu Dhabi, United Arab Emirates
Introduction എന്നിലെ എന്നെ ഞാന്‍ നോക്കിടുമ്പോള്‍ നിന്നിലെ നീ മുന്നില്‍ നിന്നിടുന്നു.. ഞാനൊരു ബിന്ദുവായ് മാറിടുമ്പോള്‍ സാഗരമായ് നീ ഇരമ്പിടുന്നു....