ilegorri

My blogs

About me

Location Sabadell
Introduction En la terra del Vallès tres turons fan una serra quatre pins un bosc espès cinc quarteres massa terra. Com el Vallès no hi ha res!