ತಿರು ಶ್ರೀಧರ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ.