അഭി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation Procurement Analyst
Location പാലക്കാട്‌ / ബാംഗ്ലൂര്‍, കേരള /കര്‍ണാടക, India
Introduction ഞാന്‍ പാലക്കാട്‌ നിന്നും ഏതാണ്ട് 30 കിലോമീറ്റര്‍ മാറി ത്രിപ്പലമുണ്ട എന്നൊരു കൊച്ചു ഗ്രാമ ത്തില്‍ ആണ് .വിദ്യഭാസം കഴിയുതു വരേയ്ക്കും അതുമാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ലോകം .ഒരു ക്ഷേത്രവും അതിനെ ചുറ്റിപറ്റി സ്നേഹിക്കാന്‍ മാത്രം അറിയാവുന്ന കുറെ ആളുകളും . ഇപ്പോള്‍ ബാംഗളൂര്‍ില്‍ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ജോലി നോക്കുന്നു
Interests Belive in Friendship and Interested in Making friends and spend time with them
Favorite Movies A lot.........
Favorite Music Melodies
Favorite Books Most of them