อันธิฌา ทัศคร

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location ปัตตานี, Thailand
Introduction อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Interests สุนทรียศาสตร์, ปรัชญาศิลปะ, ปรัชญาและศาสนากลุ่มตะวันออกไกล, ปรัชญาหลังสมัยใหม่, เทพตำนาน, การ์ตูนญี่ปุ่น, Aesthetics, Philosophy of Art, Far Eastern Philosophy, Religions, Postmodern, Mythology