Αυτός ο Άλλος

My blogs

About me

Industry Education
Location Greece
Links Audio Clip
Introduction Ιστολόγιον ανθρωπολογικόν αλλά και εν γένει των επιστημών του ανθρώπου, ενημερωτικόν αμα τε και διατύπωσης απόψεων, γνωμών και κριτικής. Ιστολόγιον για όλες/όλους που δε θεωρούν τον/την Αλλο/η την κόλασή τους αλλά ούτε και τον παράδεισο της ακαδημαϊκής τους ανέλιξης. Ιστολόγιον έκφρασης γκρίνιας, ανησυχιών, καυγάδων (με την καλή έννοια), ανάδειξης της αντίθετης άποψης, ιστολόγιον για όλους και όλες που πλησιάσαμε τον/την Άλλο/η για να μπορέσουμε να αλλάξουμε εμείς κατανοώντας την οπτική του/της πλαισιώνοντάς την κοινωνικά και ιστορικά. Ιστολόγιον που δεν ξεχνά ότι το πολιτισμικό είναι (βαθιά) πολιτικό!
Interests ανθρωπολογία, anthropology, εθνογραφία, κοινωνιολογία, ιστορία, πανεπιστήμιο, πολιτική