toja2123

My blogs

About me

Introduction Tak się w moim życiu złożyło, że najpierw trafiłam na 27 miesięcy do Gruzji i to nie do stolicy, a na głęboką gruzińską prowincję. Do świata całkowicie odmiennego od znanego mi na co dzień. I tak się złożyło, że moje codzienne obserwacje nie bardzo pokrywały się z tym, co wcześniej o tym kraju czytałam bądź słyszałam. A później na kilka długich miesięcy trafiłam do Turcji i znowu moje życie codziennie rozminęło się z wcześniejszymi wyobrażeniami o tym kraju. Dlatego na moich blogach chcę podzielić się tym, z czym przyszło mi w tych krajach mierzyć się w normalnym życiu. Nie będą to pamiętniki ani przewodniki turystyczne, a jedynie zbiór mniej lub bardziej poukładanych spostrzeżeń, zdecydowanie subiektywnych. Zapraszam do lektury!