ĐÔNG LA

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction *Giải thưởng Lý luận Phê bình 2013 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Giải thưởng cuộc thi thơ Hội Nhà Văn TPHCM 1986. *Tặng thưởng thơ TC Văn nghệ Quân đội 1998. *Tặng thưởng phê bình TC Văn nghệ Quân đội 1997. *Giải A sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TPHCM 1993.