Burak Delier

My blogs

About me

Industry Business Services
Location Istanbul, Turkey
Introduction Günümüzde sanat alanında eleştirellik, direniş gibi kavramlar neredeyse unutulmuş gibi. Oysa birçokları için sanatın direnme potansiyeli taşıdığı açık. Biz bu blog çerçevesinde, kendi dünyasına çekilme zorunluluğunu bertaraf edecek ve alanı geri alabilecek fikirleri tartışmak ve bunları gerçekleştirmenin yollarını aramak istiyoruz. Sanat alanında eleştirel ve siyasal bir konumlanmaya acil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu blogu oluşturmamızın pratik nedeni ise, yazılarda genel hatlarını göreceğiniz ilkeler dahilinde çoğalmak gerekliliğini hissetmiş olmamız.