Дэндэв

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Улаанбаатар, Сүхбаатар, Mongolia
Links Wishlist
Introduction Түнэр харанхуйн дундах гэрэлт цохны өчүүхэн төдий цэгийг олж харвал, амьдралд нэг алхсан байна. Харин тэр цохны өчүүхэн төдий цэгийг дүрэлзэн шатах гал гэж харвал хоёрдох алхамаа нэгэнт хийж чаджээ
Interests Нэг хэсэг Айтматовыг шимтэн уншдаг байж билээ. Одоо бүх мундагцуулыг уншдаг боллоо доо...Достоевский, Уолт Уитмэн энэ тэр гээл..
Favorite Music Моя Тыва Миний Улаангом Амин нутаг
Favorite Books Жамсранжав "Ариун сэтгэл авралын үндэс" Гамзатов "Миний дагестан" Айтматов "Цаазын тавцан"