തിരോന്തരം പയല്

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation Software Engineer
Location ലോസേഞ്ചെലെസ്‌ തെരുവു, കാലിഫോര്‍ണിയാ മുക്കു, അമേരിക്കാ
Introduction അണ്ണന്മാരേ....അപ്പികളേ...എന്റ ബ്ലൊഗുകളു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലങ്കിലു പയിലുകള വിട്ടു ചങ്കിടിച്ചു വാട്ടല്ലേ അണ്ണാ..എന്നെ ഒന്നു വെരട്ടി വിട്ടാല്‍ മതി...ഞാന്‍ ഓടി തള്ളി കൊള്ളാം...