പ്രവീണ്‍ വട്ടപ്പറമ്പത്ത്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location India
Introduction പെറ്റമ്മയും പിറന്ന നാടും സ്വർഗത്തേക്കാൾ മഹത്തരം.
Interests യാത്രകൾ, കവിതകൾ, ബ്ലോഗിങ്ങ്, ജോലി :)
Favorite Movies ഒരു വിധം എല്ലാസിനിമയും :)
Favorite Music Karnatic bhajans, വിപ്ലവഗാനങ്ങൾ, ഗണഗീതങ്ങൾ, ചൊൽക്കവിതകൾ, ചിന്തുപാട്ടുകൾ, നാടൻപാട്ടുകൾ
Favorite Books വിചാരധാര, ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ, കവിതകൾ, ഭഗവദ്ഗീത, നാസ്തികനായ ദൈവം, സവർക്കറുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, എം.ടിയുടെ ചെറുകഥകൾ, ബഷീറിയൻ സാഹിത്യം, എസ്.കെ യുടെ സഞ്ചാരസാഹിത്യം ....