പ്രവീണ്‍ വട്ടപ്പറമ്പത്ത്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location India
Introduction പെറ്റമ്മയും പിറന്ന നാടും സ്വർഗത്തേക്കാൾ മഹത്തരം.
Interests യാത്രകൾ , കവിതകൾ , ബ്ലോഗിങ്ങ് , ജോലി :)
Favorite Movies ഒരു വിധം എല്ലാസിനിമയും :)
Favorite Music Karnatic bhajans , വിപ്ലവഗാനങ്ങൾ , ഗണഗീതങ്ങൾ , ചൊൽക്കവിതകൾ , ചിന്തുപാട്ടുകൾ , നാടൻപാട്ടുകൾ
Favorite Books വിചാരധാര , ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ , കവിതകൾ , ഭഗവദ്ഗീത , നാസ്തികനായ ദൈവം , സവർക്കറുടെ പുസ്തകങ്ങൾ , എം.ടിയുടെ ചെറുകഥകൾ , ബഷീറിയൻ സാഹിത്യം , എസ്.കെ യുടെ സഞ്ചാരസാഹിത്യം ....