ഷെരീഫ് കൊട്ടാരക്കര

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Law
Occupation rtd.judicial service
Location kottarakara , kerala , India
Introduction വളരെ ഏറെ എഴുതി; കുറച്ചു മാത്രം വെളിച്ചം കണ്ടു; ഇപ്പോഴും എഴുത്തു തുടരുന്നു, കാരണം എനിക്കു എഴുതാതിരിക്കാനാവില്ലല്ലോ. എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണല്ലോ!
Interests കഥ എഴുത്ത്‌ , പുസ്തക വായന , പിന്നെ പഴയ പാട്ടു ആസ്വദിക്കുക , കാരണം അതു എന്റെ ചെറുപ്പം കൊണ്ടു തരുമല്ലോ.
Favorite Movies എല്ലാ പഴയ സിനിമകളും. അതിലെ നായകന്മാർ ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു.
Favorite Music മലയാളം , തമിഴു , ഹിന്ദി , പഴയ സിനിമകളിലെ പാട്ടുകൾ ഹരമാണു . ചെറുപ്പത്തിൽ കത്തുകൾ എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പലർക്കുമുള്ള കത്തുകളിൽ ഈ പാട്ടുകൾ ചേർത്തു അയച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഓടക്കുഴൽ നാദം ഏറെ ഇഷ്ടമാണു.
Favorite Books വിക്റ്റർ യൂഗോയുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും (പാവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും) കൂടാതെ മോണ്ടി ക്രിസ്റ്റോയും . മലയാളത്തിൽ ബഷീർ , എം.ടി , സി.രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും