Văn Công Hùng

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Occupation Nhà Thơ
Location Vietnam
Introduction Đang hành nghề chữ nghĩa, đã xuất bản 11 đầu sách, (10 thơ và 1 văn xuôi). Cố gắng viết đến khi nào... hết chữ thì đành thôi. Email: vanconghungbvh@gmail.com