मैथिली फाउण्डेशन

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Non-Profit
Occupation संस्था
Location नयी दिल्ली, दिल्ली
Introduction मैथिली फाउण्डेशन समाजक प्रति अप्पन जवाबदेही बुझ' बला किछु युवा के प्रयास थिक आ एकर उद्देश्य मैथिली, मिथिला आ मैथिलक उत्थान मात्र छैक मैथिली, मिथिला आ मैथिलक उत्थान हेतु समर्पित अई संस्थाक पहिल प्राथमिकता अप्पन भाषा आ लिपि के स्थापित करबाक अछि
Interests पहिल प्राथमिकता मात्र अप्पन भाषा आ लिपि के स्थापित करबाक आ मैथिली, मिथिला आ मैथिलक उत्थान