കൊച്ചേട്ടന്‍....

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Manufacturing
Occupation Chemical
Location ദുബായ്, ദുബായ്, United Arab Emirates
Links Audio Clip
Introduction ഇരിങ്ങാലക്കടുത്ത പൊറത്തുശ്ശേരി എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ശരാശരി നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരന്‍...
Interests Blogs, friends, current affairs..
Favorite Books agnichirakukal...