Filosofía: Melancholia de un Ángel

My blogs

About me

Location Norrköping, Östegötland, Sweden
Introduction (english/swedish)A.I. (Victim in Sweden) T.I. Patricio Ayala: Chilean poet and investigative journalist, living in Norrköping Sweden since 1984, philosophy and cognitive science of man is his pasion, humanism and the philosophical is the most interesting for him as an amateur. to be his favorite hobby, "think". winning for the first time for the 15 best poems as 2nd place which was published in a book (poemario) from the Archiv and Library - Chile in Sweden.A.I. (victim in sweden)T.I. Patricio Ayala: Chiliensk poet, bor i norrköping sverige sedan 1984, filosofin och den kognitionvetenskapliga i människan är hans pasion, humanismen och det filosofiska är det mest intressanta för honom som amatör. för att vara sin favorit hobby, att "tänka". vinnande för första gång för de 15 bästa poem som 2a plats som skulle publicerad i en bok (poemario) från Archiv och Bibliotek - Chile iSverige.