Lovise Søyland

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Education
Occupation Stipendiat ved Institutt for estetiske fag
Location Kongsberg, Buskerud, Norway
Introduction Lovise Søyland er stipendiat ved Høgskolen i Sør-øst Norge (HSN) og har faglig bakgrunn fra kunst- og håndverksfaget. I sitt doktorgradsprosjektet undersøker hun embodied learning med fokus på sense-making i skapende prosesser i interaksjon mellom digital og fysisk materialitet.