Lovise Søyland

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Education
Occupation Førsteamanuensis i desing, kunst og håndverk
Location Kongsberg, Buskerud, Norway
Introduction Lovise Søyland er førsteamanuensis i design, kunst og håndverk ved Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge. I sitt virke jobber hun både med kunstnerisk utviklingsarbeid og som underviser og forsker innen skapende praksis og læring. Søyland er spesielt interessert i å utforske hva tegning er, kan være og gjøre. Søyland disputerte i 2021 med doktorgradsprosjektet: Grasping Materialities. Making Sense through explorative touch interactions with materials and digital technologies. Lovise Søyland er tilknyttet prosjektet MAKER som Post-doc forsker. Hun er medlem av forskegruppenene: Embodied Making and Learning (EMAL) og Kunstnerisk utviklingsarbeid. Søyland underviser i fordypningsstudiet: Material og digital utforsking i barnehagelærerutdanning og i emnet Tegning i bacheloren Visuelle kunst, samt veileder studenter på bachelor og master nivå.