peanut

My blogs

About me

Gender MALE
Location แหยม, ยโสธร, Thailand
Introduction บล็อกนี้ตั้งใจจะทำเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เรื่องถั่วลิสง ครอบคลุมทุกเรื่องที่อยากรู้ ทั้งเทคโนโลยีการปลูกถั่วลิสง การตลาด บุคคลผู้อยู่ในวงการวิจัยพัฒนา พันธุ์ เครื่องจักร บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเกษตร ช่วยเหลือซึ่งกันแบ่งปันเทคนิค ติดต่อ อีเมล์ seagram@windowslive.com ยินดีครับ