Σάλτσινο:

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Communications or Media
Location Μεσολόγγι, Greece
Introduction Γλωσσικό κατάλοιπο της ενετοκρατίας (προέρχεται από την ιταλική "sale", που σημαίνει αλάτι), χαρακτήριζε πάντα τους απέραντους αλμυρόβαλτους γύρω από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Τα "αλμυρά πεδία", τα αλίπεδα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, αποτελούν την οικολογική συνέχεια της λίμνης, είναι σημαντικοί βιότοποι παρυδάτιων πουλιών, κρατούν την ισορροπία του περιβάλλοντος και χαρακτηρίζουν με τη γοητευτική τους "επίπεδη" οπτική το τοπίο της λιμνοθάλασσας.