மனிதநேயன்

My blogs

About me

Industry Accounting
Introduction மண்டிய. இருள் கிழிக்கும் மக்களின் எழுச்சி! மாற்று அரசியலுக்கான மாபெரும் புரட்ச்சி!! புறப்பட்டுவிட்டது மனிதநேய மக்கள் கட்சி.
Interests சமுதாய பணி