สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Government
Location ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๕๐, Thailand
Introduction ที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ ถนน รัตนโกสินทร์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๕๐ โทร๐๔๒-๒๗๙๒๘๖ โทรสาร ๐๔๒-๒๗๙๑๕๐ email: phen0001@gmail.com,phen01@hotmail.com