දිනුක

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Student
Location Sri Lanka
Introduction කවදා හරි ලොකු මිනිහෙක් වෙන්ඩ හිතං ඉන්න පුංචි එකෙක්.නරුමවාදියෙක්.සම්‍යක්දෘෂ්ඨීන්ගෙන් අතරමං වෙලා ඉන්න තාම පාර හොයන මංමුලා වූවෙක්..