thanaplus

My blogs

About me

Industry Manufacturing
Occupation โรงงานผลิตเสื้อ
Location กรุงเทพ
Introduction เป็นหนึ่งช่องทางที่เรา พยายามเข้าถึงผู้คน และให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของเรา ก็คือการผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล สกรีนต่างๆ ซึ่งเราเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องของข้อมูล ด้วยการที่การผลิตเสื้อต่างๆ มีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนและผู้คนสงสัยจำนวนมาก เราจึงสร้างเส้นทางใหม่ๆในการอธิบายขั้นตอนเหล่านี้