Wuqoof

My blogs

About me

Industry Tourism
Introduction Wuqoof merupakan satu platform atas talian yang menguruskan perlaksanaan ibadah di Tanah Suci seperti upah haji (Badal Haji), aqiqah, wakaf, tahlil dan perkara yang seangkatan dengannya.