Ján Kulík

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Publishing
Occupation Publicista
Location Mathoura, Victoria, Australia
Introduction Narodil som sa 1945. roku,na severnom konci Fukary,pred Lukavskou ulicou. Pôvodom som polopetrovčan a polokysáčan, oženil som sa s Kulpínčankou.Základné a stredoškolské roky som trávil v Petrovci. Študoval som v Subotici, a v 1970. roku som sa našiel v Austrálii.Vedľa zamestnania hodne času som venoval aj krajanskej činnosti:a/ Bol som tajomníkom slovenského ev. zboru.b/ Predseda spolku Ľudovít Štúr,c/ Zakladateľ redakcie slovenských rozhlasových vysielaní v Melbourne.d/ Vedľa zamestnania,až 15 rokov som robil ako redaktor a novinára.e/Občas som prispieval do novín,magazínov v bývalej Juhoslávii a na Slovensku.f/ Napísal som rad štúdií s krajanskou tematikou.g/ Za posledných vyše 15 rokov bavím sa aj etymológiou slovenčiny a robím na kompletovaní slovenského etymologického slovníka. Pravda, po etymologickej problematiky všetko neuverejňujem a to,čo tu najdete je adaptované potrebám, či zaujmom radových občanov. Neraz sú tam učupené aj úmyselné, ale neviditelné „háčiky“, lebo ako viete, najdu sa aj takí, čo sa chcú popýšiť cudzím perím.Štyri reči hovorím plynule, asi toľko už len z polovice, no v desiatkach iných sa dobre vyznám. Pasívne, čiže v písaní etymológie sa nimi slúžim.
Interests Etymológia, Jazykoveda, Antické dejiny