Partnerstwo na rzecz Aleksandrowa.

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Environment
Location Aleksandrów Łódzki, Poland
Introduction Partnerstwo Na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego - Fundacja , której celem jest działalność kulturalno-społeczna i sportowo-rekreacyjna, w zakresie promowania aktywnego, zdrowego, kreatywnego zagospodarowania wolnego czasu, wspierania, promowania i pomocy, w rozwoju artystom, pielęgnowania dorobku kulturalnego, podtrzymywania tradycji narodowych, ludowych, kultywowania dziedzictwa przyrodniczego, a także integracji społeczeństwa.
Interests Kultura, sztuka, rozrywka, wypoczynek, środowisko.