Anna König Jerlmyr

My blogs

About me

Location Stockholms stad, Sweden
Introduction Moderat riksdagsledamot sedan år 2006 Ledamot i arbetsmarknadsutskottet och suppleant i Försvarsutskottet. "Dagens visioner är morgondagens verklighet"