Српски језик и књижевност, Техничка школа, Лозница