Srinidhi T G

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Technology
Location ಮೈಸೂರು / ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ
Introduction ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರವಣಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
Interests ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರವಣಿಗೆ
Favorite Books ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ತ ರಾ ಸು ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಎಸ್ ಅನಂತನಾರಾಯಣರ ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್ ಸರಣಿ, ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸರ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ...