ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ-ΓΙΟΥΛΑ ΖΑΧΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ