Daniel Madzia

About me

Gender Male
Industry Science
Location Czech Republic
Introduction Jsem studentem geologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, který se pravidelně (a moc rád) účastní (a zúčastní) organizovaných paleontologických vykopávek všude, kde to jen je (a bude) možné. Zabývám se paleontologií obratlovců, kladistikou a fylogenetickou nomenklaturou.
Interests Vertebrate paleontology, evolutionary biology, cladistics, phylogenetic nomenclature