ഷാഫി

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Communications or Media
Location തിരൂര്‍, kerala, India
Introduction ചക്ഷുഃശ്രവണ ഗളസ്ഥമാം ദര്‍ദുരം ഭക്ഷണത്തിനപേക്ഷിപ്പതു പോലെ കാലാഹിനാ പരിഗ്രസ്‌തമാം ലോകവും ആലോല ചേതസാ ഭോഗങ്ങള്‍ തേടുന്നു...
Interests വായന, വര, സിനിമ, കത്തെഴുത്ത്, ഫുട്ബോള്‍  (കളിയും കാഴ്ചയും)
Favorite Movies Children of Heaven, The bow, Rang de basanti, Babel, Black, Mozhi, Paruthiveeran, my name is khan...
Favorite Music A.R Rahman
Favorite Books All written by Gabriel Garcia Marquez