ช. อนุกูล

My blogs

About me

Location บางกอก
Introduction ถั่วงอกฝันอยากจะเป็นดอกบัว เจียมตัวว่ายังเป็นถั่ว แต่ก็หน้าบางพอ ที่จะไม่รอให้ความพิสุทธิ์แท้ มาเคาะประตูเพรียกหา อยากจะเป็นถั่วพ้นเปลือก โดยไม่ลืมดิน น้ำ แสงแดด และก้อนเมฆ ที่เกื้อกูลต่อการงอกนั้น
Interests ฟัง, อ่าน, คิด, เขียน, แลกเปลี่ยน
Favorite Books สามก๊ก ฉบับ เจ้าพระยาพระคลัง(หน), ข้างหลังโปสการ์ด โดย หลานเสรีไทย(136), Love in the Lifetime of Cholera by Gabriel Garcia Marquez, The Good Heart by Dalai Lama, Small is Beautiful by E.F. Schumacher, The Third Culture by John Brockman