Mistis Organization

My blogs

About me

Occupation Researcher/'TheTrafficker'
Location Area 13,Area 77, Kuala Lumpur, Malaysia
Introduction Mistis Organization adalah sebuah organisasi tidak rasmi yang terlibat dalam kerja-kerja penyelidikan dan informasi. Makmal penyelidikannya terletak di satu kawasan rahsia yang dikenali sebagai Area 77 di tengah-tengah wilayah segitiga emas Kuala Lumpur. Paranormal, extra-terrestrial, astrofizik-kosmologi, mindcontrol, teori konspirasi dan teologi adalah diantara subjek kajian Mistis Organization.
Interests conspiracy studies, metaphysics, mindcontrol, E.T, history, theology, cosmology, paranormal, trafficker of information