Ny Musikks Komponistgruppe - Arkiv

My blogs

About me

Location Norway
Introduction Ny Musikks Komponistgruppe (NMK) er en faggruppe for yngre komponister i etableringsfasen. Gruppen fremmer de spesielle egenskapene og særtrekk som medlemsmassen gir. NMK tar hensyn til det enkelte medlems interesser både faglig og økonomisk. NMK arrangerer flere konserter, workshops og faglige fora hvert år, samt formidler bestillingsverk til medlemmene. Komponistgruppen har utgitt CDene In Real Time og Non-Solid Objects på Ny Musikks platemerke ALBEDO, foruten den rykende ferske skiva Cirrus på selskapet Fabra. Leder for NMK er for tiden Henrik Marstrander