Θανασης Ξ.

Blogs I follow

About me

Occupation Λογιστής
Location Αθήνα
Interests Μουσική, Ιστορία, Αρχαία κείμενα, ποίηση.
Favorite Music Κλασική, Προκλασική, όπερα. Αγαπημένος συνθέτης J.S.Bach.
Favorite Books Ανάλογα με τις εποχές...