หนูเล็ก

My blogs

About me

Location กาญจนบุรี, Thailand
Introduction มานิตา สิริพุทธธรดี อายุ 31 ปี เกิด 16 สิงหาคม 2519 ศึกษาจบพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระดับต้น ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เมื่อปี พ.ศ.2540 ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ราชบุรี และทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี แต่งงานแล้ว มีลูก 2 คน คนโตชื่อน้องเจมส์ อายุ 8 ปี คนเล็กชื่อน้องจ็อบ อายุ 5 ปี