Praktyki Późnej Nowoczesności

My blogs

About me

Introduction Zespół Badań Praktyk Późnej Nowoczesności – zespół naukowy powstały przy Instytucie Kultury Polskiej UW w roku 2013. Członkowie zespołu prowadzą wspólnie badania poświęcone praktykom kulturowym w trzech ostatnich dekadach XX w., szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Członkowie zespołu w ramach jego działalności prowadzili seminaria oraz wykłady „Muzyka i Wizualność w Czasach Popkultury vol 4: PRL, lata 80-te”, pisali też na ten temat wspólne artykuły. Aktualnie przygotowują konferencję „Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość w kulturze Europy Środkowej w latach 1970–2000”