comissioescolainclusivalasinia@hotmail.es

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction Comissió creada per pares i mares de La Sínia (Molins de Rei) amb l' objectiu d' unir-nos i organitzar-nos per poder vetllar pels interessos dels nostres fills, tant si tenen necessitats educatives especials ( NEE ) com si no les tenen i poder treballar conjuntament amb l’escola per ajudar -los en la seva etapa escolar dins l’escola ordinària