Ivo Roderts

My blogs

About me

Location United Kingdom
Introduction Kopš 1993.gada esmu jau paspējis kalpot kā mācītājs Aizputes, Saldus, Ezeres un Liepājas draudzēs. Visbeidzot nokļuvu Rīgā... un tad Adventistu Baznīca man lika saprast, ka viņiem vairs neesmu vajadzīgs. Mans moto: "...Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps..." (Gal.1:10)