"Κρισσαίος" Σύλλογος Ελεύθερων κ΄ Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδας

My blogs

About me

Industry Sports or Recreation
Location ΙΤΕΑ, ΦΩΚΙΔΑ, Greece
Introduction 1.- Σύμφωνα με την Αριθ. 38/ΕΜ 29/1998 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας ιδρύθηκε ο Σύλλογος Ελεύθερων κ΄ Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδας με έδρα το Γαλαξίδι. 2.- Με την αριθ.πρωτ: 5001/20-7-2007 Απόφαση του Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας ο Σύλλογος μας εντάσσεται με αριθμό μητρώου 19/2007 ως Εθελοντική Οργάνωση στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας