Eva Ernfors

My blogs

About me

Gender Female
Industry Science
Occupation Antropolog/Sociolog
Location Stockholm, Sweden
Introduction Kunskap är stort men Frihet är större. Det är min ledstjärna - motsatsen till Uppsala Universitets devis. Den fria tanken fordrar kunskap för att vara kreativ, intuitiv och nytänkande.
Interests Samhällsförändringar, Människor och Samhälle i förändring, ekonomi, politik, etnicitet, religion.
Favorite Movies Almodovars-, von Triers-, Bunuels-, Fellinis...
Favorite Music Wagner, Rod Stewart...