നീലത്താമര

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Occupation ഗൃഹഭരണം
Location Jeddah, Saudi Arabia
Introduction നിങ്ങളില്‍ പലരും അറിയുന്ന ഒരു പ്രവാസി ബ്ലോഗറുടെ സഹധര്‍മ്മിണി... സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം... നാലു ചുമരുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഗൃഹഭരണം എന്ന ഉദ്യോഗം... ഭര്‍ത്താവിനും മകനുമൊപ്പം പ്രവാസം തുടരുന്നു...
Favorite Music പഴയ, മലയാളം, ഹിന്ദി, ഗാനങ്ങള്‍