പൈമ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Occupation GRAPHIC WORKS
Location kothamangalam, kochi, kerala, India
Introduction ഒരു നിസ്സാരക്കാരൻ.... ഭൂമിയിൽ ഉള്ള എല്ലാ ജീവികളും എന്നേക്കാൾ മേലേയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ.. സ്വന്തം ചോരക്ക് മതത്തിന്റെതായ ഒരു നിറവും കൊടുക്കാതെ..വിശ്വാസങ്ങല്ക്കു മാത്രം വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു പൈമറ്റത്തുകാരൻ..
Interests READING, WRITTING
Favorite Movies adayalangal ore kadal
Favorite Music chiri kondu pothiyum mounadhukhangal
Favorite Books all books