Karl-Erik Edris

My blogs

About me

Location Trångsund, Sweden
Introduction Försöker ägna mig åt självständigt tänkande. Slutförde därför aldrig min forskarutbildning i statsvetenskap utan försörjde mig i stället i dryga två decennier som spärrvakt. På min lågtrafikerade station var detta arbete liktydigt med ett förtäckt kulturstipendium. Parallellt med biljettstämplandet hade jag ett eget företag som bedrev konsult- och föreläsningsverksamhet i näringslivet och den offentliga sektorn. Den vise VD:n - den tredje av mina fem böcker - fick så pass omfattande medietäckning att jag från hösten 1998 kunde övergå till att på heltid vara egenföretagare i "prat- och skrivbranschen".