പി.സി. പ്രദീപ്‌

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Consulting
Occupation Engineer
Location Muscat, Oman
Introduction ഞാന്‍ പ്രദീപ്. സ്വദേശം പത്തനംതിട്ട. ഇപ്പോള്‍ മസ്കറ്റില്‍. വിവാഹിതന്‍. കുട്ടികള്‍ രണ്ട്.
Interests Photography, Travelling...