เด็กดี

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction เคยผ่านการสอบแบบเดิมมาครับ ก็เลยอยากศึกษาความรู้เรื่อง การสอบแบบใหม่ดูครับ